جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 186902
  تاریخ انتشار : 27 تیر 1395 8:47
  تعداد بازدید : 614

  McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy

  McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy


  2005, Vol.1

  2006, Vol.2

  2007, Vol.3

  2008, Vol.4

  2009, Vol.5

  2010, Vol.6

  2011-2012, Vol.7

  2012-2013, Vol.8

  2013, Vol.9

   

  McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy, 2005, Vol.1

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Charles D. Gonthier

  Sustainable Development and the Law/ Le Developpement Durable et Le Droit Introductory Note

  No.1

  pp. 11-18

  Bruce Pardy

  In Search of the Holy Grail of Environmental Law: A Rule to Solve the Problem

  No.1

  pp. 29-57

  Paule Halley

  L'Avant- projet de loi sur le Developpement Durable Du Quebec

  No.1

  pp. 59-80

  Richard Ballhorn

  The Role of Government and Policy in Sustainable Development

  No.1

  pp. 19-27

  McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy, 2006, Vol.2

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  William C. G. Burns

  Potential Causes of Action for Climate Change Damages in International Fora: The Law of the Sea Convention

  No.1

  pp. 27-51

  Anna Forberg

  Conservation of Tropical Forests under the Clean Development Mechanism: A Path Forward

  No.1

  pp. 53-72

  Christiana Figueres

  Sectoral CDM: Opening the CDM to the Yet Unrealized Goal of Sustainable Development

  No.1

  pp. 5-25

  Cameron Hutchison

  The Duty to Negotiate International Environmental Disputes in Good Faith

  No.2

  pp. 117-153

  Olivier Boiral

  Du Developpement Durable Aux Normes ISO: Peaut- on Certifier La- Bonne Conduite- Des Entreprises

  No.2

  pp. 91-116

  Christine Frison

  The Principles of Sustainable Development in the Context of the International Treaty on Plant Genetic Resources in Food and Agriculture

  No.2

  pp. 155-174

  McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy, 2007, Vol.3

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Bjorg Sandkiaer

  HIV/ AIDS and African Sustainable Development

  No.1

  pp. 1-22

  Eliza Petrow, Stephanie Simmons, Jody Heymann

  AIDS and Working Adults: The Need for Both Public and Private Sector Responses

  No.1

  pp. 103-118

  Richard Elliott

  Delivering on the Pledge: Global Access to Medicines, VVTO Rules, and Reforming Canada's Law on Compulsory Licensing for Export

  No.1

  pp. 23-67

  Sofia Gruskin, Mindy Jane Roseman, Laura Fergusown

  Reproductive Health and HIV: Do International Human Rights Law and Policy Matter?

  No.1

  pp. 69-101

  Aude Tremblay, Marie-Claude Desjardins

  Des Produits Vraiment Equitables- Reflexions sur l'Opportunite d'un Encadrement Juridique des Produits Equitables au Canada

  No.2

  pp. 155-179

  Fiona Marshall

  Precarious State of Sunshine: Case Comment on Procedural Orders in the Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. Tanzania Investor- State Arbitration Case Comment

  No.2

  pp. 181-203

  Lynda Collins

  Are We There Yet- The Right to Environment in International and European Law

  No.2

  pp. 119-153

  McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy, 2008, Vol.4

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Ngo Anh-Thu, Paule Halley, Peter Calkins

  Bio- Fuels in Canada: Normative Framework, Existing Regulations, and Politics of Intervention

  No.1

  pp. 19-50

  Gisele Belem, Emmanuelle Champion, Corinne Gendron

  La regulation de I'industrie miniere canadienne dans les pays en developpement: Quel potentiel pour la responsabilite sociale des entreprises

  No.1

  pp. 51-76

  Robert McLeman

  Climate Change Migration, Refugee Protection, and Adaptive Capacity- Building

  No.1

  pp. 1-18

  Hugh Wilkins

  The Integration of the Pillars of Sustainable Development: A Work in Progress

  No.2

  pp. 163-188

  Graham Mayeda

  International Investment Agreements between Developed and Developing Countries: Dancing with the Devil- Case Comment on the Vivendi Sempra and Enron Awards

  No.2

  pp. 189-230

  Ubong E. Effeh

  Back to the Future: The UNDRD as a Blueprint for the Realization of Human Rights and Sustainable Development in Sub-Saharan Africa

  No.2

  pp. 133-161

  Patrick Hamilton

  Counter (measur) ing Climate Change: The ILC, Third State Countermeasures and Climate Change

  No.2

  pp. 83-131

  McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy, 2009, Vol.5

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Marie-Eve Rancourt

  Promoting Sustainable Biofuels Under the WTO Legal Regime

  No.1

  pp. 3-114

  Jeffrey McGee, Ros Taplin

  The Asia- Pacific Partnership on Clean Development and Climate: A Retreat from the Principle of Common but Differentiated Responsibilities

  No.1

  pp. 11-43

  Moeed Yusuf

  Legal and Institutional Dynamics of Forest Management in Pakistan

  No.1

  pp. 45-71

  Matti Lemmens

  Re- Zoning Alberta: Smart Regulation for Smart Growth

  No.1

  pp. 115-137

  Marie-Claude Desjardins, Dominic Roux

  Developpement Durable et Travail Decent: A la Recherche d'une Interface en Droit International

  No.2

  pp. 199-225

  Mino Randrianarison, Philippe Karpe, Pierre Montagne, Alain Bertrand

  La Realisation du Developpement Durable a Madagascar: Le Contrat de Transfert de Gestion n'est pas une fin en soi

  No.2

  pp. 171-197

  Nathalie J. Chalifour

  A (Pre) Cautionary Tale about the Kearl Oil Sands Decision- The Significance of Pembina Institute for Appropriate Development et al. v. Canada (Attorney- General) For the Future of Environmental Assessment

  No.2

  pp. 251-287

  Leonardo Fabio Pastorino

  El Ordenamiento Ambiental Territorial

  No.2

  pp. 227-250

  McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy, 2010, Vol.6

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Martin J. Valasek

  Remembering the Honourable Mr. Justice Charles D. Gonthier

  No.1

  pp. 1-4

  Aristide Nononsi

  La protection du bien- Otre de I'enfant et la protection de I'enfant au travail dans les Etats fragiles d'Afrique subsaharienne

  No.1

  pp. 29-54

  Christoph Schwarte

  Social Safeguards in REDD: A Review of Possible Mechanisms to Protect the Rights and Interests of Indigenous and Forest- Dependent Communities in a Future System for REDD

  No.1

  pp. 55-80

  Veronique Guevremont, Geraud de Lassus Saint-Genies

  Le Droit International de l'Environnement a la Rescousse des Cultures Menacees: Quel Horizon pour l'Approche Inter- Systemique de la Petition des Inuits Deposee a la Commission Interamericaine des Droits de l'Homme

  No.1

  pp. 5-28

  Graham Mayeda

  Access to Justice: The Impact of Injunctions, Contempt of Court Proceedings, and Costs Awards on Environmental Protestors and First Nations

  No.2

  pp. 143-176

  Penelope Simons, Lynda Collins

  Participatory Rights in the Ontario Mining Sector: an International Human Rights Perspective

  No.2

  pp. 177-216

  Sophie Theriault

  Repenser les Fondements du Regime Minier Quebecois au Regard de l'Obligation de la Couronne de Consulter et d'Accomoder les Peuples Autochtones

  No.2

  pp. 217-245

  Richard Janda

  An Act respecting Corporate Accountability for the Activities of Mining, Oil or Gas in Developing Countries [Bill C-300]: Anatomy of a Failed Initiative

  No.2

  pp. 97-107

  Joseph F. Castrilli

  Wanted: A Legal Regime to Clean up Orphaned/ Abandoned Mines in Canada

  No.2

  pp. 109-141

  McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy, 2011-2012, Vol.7

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Gail E. Henderson

  Rawls and Sustainable Development

  No.1

  pp. 3-31

  Benoit Mayer

  Pour en Finir avec la Notion de Refugies Environnementaux: Critique d'une Approche Individualiste et Universaliste des Deplacements Causes par des Changements Environnementaux

  No.1

  pp. 33-58

  Robin Perry

  Preserving Discursive Spaces to Promote Human Rights: Poverty Reduction Strategy, Human Rights and Development Discourse

  No.1

  pp. 61-67

  Frederic Megret

  Offences against Future Generations: A Critical Look at the Jodoin/ Saito Proposal and a Suggestion for Future Thought

  No.2

  pp. 157-179

  Meredith Cairns, Ceyda Turan, William Amos

  Disclosure of Environmental Law Enforcement in Canada: Lessons from America

  No.2

  pp. 203-231

  Donald K. Anton

  The Principle of Residual Liability in the Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea: The Advisory Opinion on Responsibility and Liability for International Seabed Mining (ITLOS Case No. 17)

  No.2

  pp. 241-257

  Sebastian Jodoin, Yolanda Saito

  Crimes against Future Generations: Harnessing the Potential of Individual Criminal Accountability for Global Sustainability

  No.2

  pp. 115-155

  Emilie Gaillard

  Des Crimes contre l'Humanite aux Crimes contre les Generations Futures: Vers une Transposition du Concept Ethique de Responsabilite Transgenerationnelle en Droit Penal International

  No.2

  pp. 181-202

  McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy, 2012-2013, Vol.8

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Genevieve Dufour

  Economie Verte: La Feuille de Route du PNUE au Regard des Regles de l'Organisation Mondiale du Commerce

  No.1

  pp. 1-35

  Sebastien Jodoin

  Should We Be So Positive about Environmental Rights? A Review of David R Boyd's The Environmental Rights Revolution

  No.1

  pp. 131-141

  Stinson Woodward Ferguson

  Three's (No Longer) a Crowd:The Abandonment of the Federal Defendant Rule by the Ninth Circuit in the Context of NEPA Claims

  No.1

  pp. 113-129

  Maya Stano

  Exploring the Mining "Money Trail": Assessing British Columbia's Mining Tax Regime and Unearthing Legal Tools That Foster Greater Returns for Local Communities

  No.1

  pp. 79-112

  John C. Cole

  Corporate Sustainability and Brazilian CDM Project Governance

  No.1

  pp. 37-76

  Max Ajl

  The Origins of Divergence: China, Europe, and the Future of Development

  No.1

  pp. 143-149

  Sara K. Phillips, Mark S. Goldberg

  Natural Gas Development: Extracting Externalities- Towards Precaution- Based Decision- Making

  No.2

  pp. 151-203

  Patrick Reynaud

  Sustainable Development and Regional Trade Agreements: Toward Better Practices in Impact Assessments

  No.2

  pp. 205-243

  Cedric Ryngaert

  Tort Litigation in Respect of Overseas Violations of Environmental Law Committed by Corporations: Lessons from the Akpan v. Shell Litigation in the Netherlands

  No.2

  pp. 245-260

  McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy, 2013, Vol.9

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Genevieve Saumier

  Commentaire sur Anvil Mining

  No.1

  pp. 145-155

  Benoit Mayer

  Constructing "Climate Migration" as a Global Governance Issue: Essential Flaws in the Contemporary Literature

  No.1

  pp. 87-117

  Carol Liao

  The Next Stage of CSR for Canada: Transformational Corporate Governance, Hybrid Legal Structures, and the Growth of Social Enterprise

  No.1

  pp. 53-85

  William Amos, Ian Miron

  Protecting Taxpayers and the Environment Through Reform of Canada's Offshore Liability Regime

  No.1

  pp. 3-52

  Karine Peloffy

  Kivalina v. Exxonmobil: A Comparative Case Comment

  No.1

  pp. 119-144

  Kathryn Tucker

  Reconciling Aboriginal Rights with International Trade Agreements: Hupacasath First Nation v. Canada

  No.2

  pp. 109-130

  Brad Jessup

  Environmental Justice as Spatial and Scalar Justice: A Regional Waste Facility or a Local Rubbish Dump out of Place?

  No.2

  pp. 69-108

  Waliul Hasanat

  Searching for Synergies in International Governance Systems Developed in the Circumpolar North

  No.2

  pp. 5-42

  Eva Aariak

  Building Sustainability into a Changing Arctic

  No.2

  pp. 1-4

  Andrew Higdon

  The Canadian Submission to the United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf

  No.2

  pp. 43-68

   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
28