جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 186909
  تاریخ انتشار : 27 تیر 1395 8:58
  تعداد بازدید : 905

  Nanotechnology Law & Business

  Nanotechnology Law & Business


  2004, Vol.1                 2014, Vol.11

  2005, Vol.2

  2006, Vol.3

  2007, Vol.4

  2008, Vol.5

  2009, Vol.6

  2010, Vol.7

  2011-2012, Vol.8

  2012-2013, Vol.9

  2013, Vol.10

   

   

  Nanotechnology Law and Business, 2004, Vol.1

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  JOHN MILLER, K.J. CHO, MICHAEL D. MCGEHEE

  A Realistic Assessment of the Commercialization of Nanotechnology: A Primer for Lawyers and Investors

  No.1

  pp. 10-23

  VIVEK KOPPIKAR, STEPHEN B. MAEBIUS, J. STEVEN RUTT

  Current Trends in Nanotech Patents: A View From Inside the Patent Office

  No.1

  pp. 24-30

  RAJ BAWA

  Nanotechnology Patenting in the US

  No.1

  pp. 31-51

  Kristen M. Kulinowski, Vicki L. Colvin

  Environmental Implications of Engineered Nanomaterials

  No.1

  pp. 52-54

  THOMAS A. KALIL

  Next Steps for the National Nanotechnology Initiative

  No.1

  pp. 55-62

  MIKE HONDA

  Nanotechnology Legislation in the 108th Congress

  No.1

  pp. 63-69

  STEVE JURVETSON

  Transcending Moore's Law with Molecular Electronics and Nanotechnology

  No.1

  pp. 70-90

  LARRY BOCK

  Following Mr. Robinson's Advice: The Story of Nanosys

  No.1

  pp. 91-99

  MATTHEW DIXON

  European Patent Review

  No.1

  pp. 100-103

  LERWEN LIU

  Asia Pacific Nanotechnology R and D and Commercialization Efforts

  No.1

  pp. 104-115

  MICHAEL E. GERTNER

  Nanotechnology and Its Impact on Clinical Medicine

  No.2

  pp. 147-155

  JIM HURD

  While the Rest of Us Sleep Through Material Change

  No.2

  pp. 156-158

  LEON RADOMSKY, STEPHEN MAEBIUS

  Patent Ownership Challenges for Nanotechnology

  No.2

  pp. 159-165

  BEHFAR BASTANI, EVELYN MINTARNO, JESSICA AKERS, DENNIS FERNANDEZ

  Technology Transfer in Nanotechnology: Licensing Intellectual Property From Universities to Industry

  No.2

  pp. 166-173

  JOHN JOSEF MOLENDA

  The Importance of Defining Novel Terms in Patenting Nanotechnology Inventions

  No.2

  pp. 174-178

  JIM VON EHR

  Reviewing the NNP: Focus on Commercialization

  No.2

  pp. 179-184

  EDWARD RASHBA, DANIEL GAMOTA, DOUG JAMISON, JOHN MILLER, KIRK HERMANN

  Standards In Nanotechnology

  No.2

  pp. 185-193

  DAVID E. REISNER

  Bootstrap Approach to Nanotechnology Development and Value Creation: The View From Down Here

  No.2

  pp. 194-198

  Kenneth Barovsky

  Standing On the Moon: The Story of Quantum Dot Corporation

  No.2

  pp. 199-209

  OTTILIA SAXL

  International Alliances in Nanotechnology

  No.2

  pp. 210-212

  LOUIS ROSS

  A Cursory Look at Commercializing Nanotechnology in Japan

  No.2

  pp. 213-217

  KIRK HERMANN

  The Impact of Nanotechnology on Energy

  No.3

  pp. 242-261

  TED SABETY

  Nanotech Innovation and the Patent Thicket: Which IP Policies Promote Growth?

  No.3

  pp. 262-283

  KELLY KORDZIK, HENRY EHRLICH

  Reissue Patent Applications

  No.3

  pp. 284-288

  SCOTT H. SEGAL

  Environmental Regulation of Nanotechnology: Avoiding Big Mistakes for Small Machines

  No.3

  pp. 290-304

  R. DOUGLAS MOFFAT, RUBEN SERRATO

  Emerging Nanotechnology Firms and Access to Capital Markets

  No.3

  pp. 305-314

  DENIS RICE

  The Nanotech IPO

  No.3

  pp. 315-329

  J. STEVEN RUTT, STEPHEN MAEBIUS

  Technology Transfer Under Japan's Bayh- Dole: Boom or Bust Nanotechnology Opportunities?

  No.3

  pp. 330-340

  MINDY N. RITTNER

  Nanomagnetic Materials and Devices: Technology and Markets

  No.4

  pp. 358-363

  FRANK MURAWSKI

  The Market For Nanoelectronics

  No.4

  pp. 364-371

  DREW HARRIS, KIRK HERMANN, RAJ BAWA, JANELL TAYLOR CLEVELAND, SEAN O'NEILL

  Strategies for Resolving Patent Disputes Over Nanoparticle Drug Delivery Systems

  No.4

  pp. 372-390

  DAVIS BAIRD, TOM VOGT

  Societal and Ethical Interactions with Nanotechnology ("SE IN") An Introduction

  No.4

  pp. 391-396

  CHRIS TOUMEY

  Nano Hyperbole and Lessons from Earlier Technologies

  No.4

  pp. 397-406

  J. STEVEN RUTT, STEPHEN B. MAEBIUS

  From Plastics to Nanotechnology: Cambridge Display Technology's IPO Registration

  No.4

  pp. 407-418

  MICHAEL FALCON, ANGELA AUSMAN

  Molecular Imprints: A Case Study On Success Through Strategic Industry and Academic Partnerships

  No.4

  pp. 419-426

  THOMAS HEINZE

  Nanoscience and Nanotechnology in Europe: Analysis of Publications and Patent Applications including Comparisons with the United States

  No.4

  pp. 427-445

  DANA NICOLAU

  Challenges and Opportunities for Nanotechnology Policies: An Australian Perspective

  No.4

  pp. 446-463

  Nanotechnology Law and Business, 2005, Vol.2

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  RAVI A. CHANDRASEKARAN, JOHN C. MILLER, MICHAEL GERTNER

  Detecting Molecules: The Commercialization of Nanosensors

  No.1

  pp. 8-22

  ALESSANDRO ZAGO

  Nanomaterials: Disrupting the Thermal Management and Textiles Industries

  No.1

  pp. 23-34

  LOUIS M. TROILO

  Patentability and Enforcement Issues Related to Nanotechnology Inventions

  No.1

  pp. 36-44

  ROBERT A. VOIGT, EDWARD T. MICKELSON

  Nanotechnology- Related Inventions: Infringement Issues

  No.1

  pp. 45-54

  JUAN PABLO PARDO-GUERRA, FRANCISCO AGUAYO

  Nanotechnology and the International Regime on Chemical and Biological Weapons

  No.1

  pp. 55-61

  THOMAS E. CROCKER

  Export Control Pitfalls for Government- Academic Partnerships in Nanotechnology

  No.1

  pp. 62-71

  PEARL CHIN

  Assessing Venture Capital Returns for Efficient Investing in Nanotechnology

  No.1

  pp. 72-84

  MIKE MORADI

  When David Met Goliath- the Art of Corporate Partnering for Nanotechnology Startups

  No.1

  pp. 85-89

  DANIEL PATRICK McGAHN

  Commercializing a New Technology in Six Easy Pieces: It All Starts With Focus

  No.1

  pp. 90-95

  Kirk Hermann, Sean O'Neill, Blaine R. Turnacliff, Mark B. Wilbert

  Protecting Nanotechnology Intellectual Property ("Nano- IP") in China

  No.1

  pp. 96-110

  ERIC T. EISENBRAUN

  Commercialization of Emerging Nanoscale Processing and Characterization Hardware: Innovations and Challenges

  No.2

  pp. 130-138

  MICHAEL MORAD

  Global Developments in Nano- Enabled Drug Delivery Markets

  No.2

  pp. 139-149

  RUBEN SERRATO, KIRK HERMANN, CHRISTOPHER DOUGLAS

  The Nanotech Intellectual Property Landscape

  No.2

  pp. 150-155

  J. STEVEN RUTT

  What Hath Congress "CREATEd?" New Patent Legislation, CREATE, Directed to Joint Research Agreements

  No.2

  pp. 156-162

  MARY C. TILL, MICHELE M. SIMKIN, STEPHEN MAEBIUS

  Nanotech Meets the FDA: A Success Story about the First Nanoparticulate Drugs Approved by the FDA

  No.2

  pp. 163-167

  ANDREW S. BALUCH

  Angstrom Medica: Securing FDA Approval and Commercializing a Nanomedical Device

  No.2

  pp. 168-174

  ROBERT BERRY

  Dendritic Nanotechnologies, Inc.: The Keys to Nanotechnology- Precision, Scalability and Reproducibility

  No.2

  pp. 175-182

  Gail Greenwood, Jim Greenwood

  SBIR AND STTR Programs: Almost Free Money to Start and Grow Nanotechnology Businesses

  No.2

  pp. 183-186

  MARK BRANDT, DREW HARRIS

  Talk Loudly or Be Stealthy about New Nanotechnology?

  No.2

  pp. 187-193

  MIKHAIL ANANYAN

  Nanotechnology in Russia: From Laboratory towards Industry

  No.2

  pp. 194-198

  ANITA NADOR, BRIAN GRAY

  Nanotechnology in Canada

  No.2

  pp. 199-202

  BING ZHOU, RAY BALEE, REBECCA GROENENDAAL

  Nanoparticle and Nanostructure Catalysts: Technologies and Markets

  No.3

  pp. 222-229

  BEN SCHLATKA

  Nanotechnology: Realizing the Promise of Universal Memory

  No.3

  pp. 230-237

  MATTHEW J. DOWD, NANCY J. LEITH, JEFFREY S. WEAVER

  Nanotechnology and the Best Mode

  No.3

  pp. 238-253

  STEPHEN B. MAEBIUS, HAROLD C. WEGNER

  Merck v. Integra: The Impact of a Broader "Safe Harbor" Exemption on Nanobiotechnology

  No.3

  pp. 254-259

  BLAISE MOUTTET

  Nanotech and the U.S. Patent and Trademark Office: The Birth of a Patent Class

  No.3

  pp. 260-264

  THOMAS A. KALJL

  Nanotechnology and the "Valley of Death"

  No.3

  pp. 265-268

   

  Nanotechnology Standards: A Foundation for Innovation

  No.3

  pp. 269-273

  DUMAS GARRETT

  Break- Out in Nanotech- The Next Potential Wave of IPOs

  No.3

  pp. 274-277

  THOMAS A. CELLUCCI

  Nanotechnology without the Hype: The Story of Zyvex

  No.3

  pp. 278-288

  PRAVEENA CHANDRA, GIRISH NARASIMHAN

  Nanotechnology in India: Government Support, Market Acceptance and Patent Profile

  No.3

  pp. 289-293

  NOELA INVERNIZZI, GUILLERMO FOLADORI

  Nanotechnology and the Developing World: Will Nanotechnology Overcome Poverty or Widen Disparities?

  No.3

  pp. 294-304

  ANNA FONTCUBERTA i MORRAL, JOHN C. MILLER, DAVID MANN

  Carbon Nanotubes: A Solution To The Burning Interconnect Problem?

  No.4

  pp. 323-326

  KIRK HERMANN

  Nanophotonic Integrated Circuits: A Novel Platform for Eliminating Transmission Bottlenecks in Computer Networks

  No.4

  pp. 327-334

  M. HENRY HEINES

  "Nano- Aerobics" and the Patent System

  No.4

  pp. 335-341

  ANDREW S. BALUCH, LEON RADOMSKY, STEPHEN B. MAEBIUS

  In re Kumar: The First Nanotech Patent Case in the Federal Circuit

  No.4

  pp. 342-346

  BRENTON FABER, JUSTIN MACKINNON, MARGARET PETROCCIONE

  Media Portraits of Nanotech in North American Written Media: 1986- 2000

  No.4

  pp. 348-363

  JEFF STEWART

  The Nanotech University Spinout Company: Strategies for Licensing, Developing, Commercializing and Financing Nanotechnology

  No.4

  pp. 365-375

  KEVIN G. COLEMAN

  Nanotechnology Company Valuation

  No.4

  pp. 376-382

  DANA NICOLAU

  Innovation and Knowledge Transfer in Emerging Fields: The Case of Nanotechnology in Australia

  No.4

  pp. 384-396

  Lerwen Liu, Li-De Zhang

  Nanotechnology in China- Now and in the Future

  No.4

  pp. 397-403

  Nanotechnology Law and Business, 2006, Vol.3

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  NATHAN P. GUISINGER, WYATT P. McCONNELL

  Molecular Electronics: An Overview of the Current State of the Science and the Challenges That Lie Ahead Market

  No.1

  pp. 2-13

  ALI JAVEY

  Nano for Macro: The Integration of Nanomaterials for High Performance and Flexible Macro-electronics

  No.1

  pp. 14-19

  DOUGLAS SHARROTT, HASSEN A. SAYEED

  Intellectual Property Developments in Biochip Nanotechnology

  No.1

  pp. 20-24

  ALBERT P. HALLUIN

  Incorporation of Parts into the Whole: Avoiding Liability When Incorporating Nanotechnology Improvements

  No.1

  pp. 25-38

  KAREN FLORINI, SCOTT WALSH, JOHN M. BALBUS, RICHARD DENISON

  Nanotechnology: Getting It Right the First Time

  No.1

  pp. 39-53

  JOHN C. JR. MONICA, PATRICK T. LEWIS

  Preparing for Future Health Litigation: The Application of Products Liability Law to Nanotechnology

  No.1

  pp. 54-64

  EDWIN L. MILLER JR., RUBEN SERRATO

  Nanotech Company Formations: C- Corps, S- Corps and LLCs

  No.1

  pp. 65-71

  JOHN M. GARVEY, ANDREW S. BALUCH

  Creating Nanotechnology Intellectual Property Assets: Driving Revenue and Deal Flow Through an Intelligent Intellectual Property Strategy

  No.1

  pp. 72-79

  JEROME COLLIN

  European Commission Action Plan on Nanotechnologies: A Brief Presentation with a View on Intellectual Property

  No.1

  pp. 80-83

  GIORGIA GUERRA

  A Model for Regulation of Medical Nanobiotechnology: The European Status Quo

  No.1

  pp. 84-93

  IRWIN H. GELMAN

  RNA Interference: Powerful Gene Discovery Tool and Therapeutic Agent

  No.2

  pp. 117-126

  BRYAN WILSON

  Nanotechnology and the Future of Displays

  No.2

  pp. 127-134

  DONNA CHANG, DENNIS FERNANDEZ

  Intellectual Property Strategies to Fuel Nanotechnology and the Hydrogen Revolution

  No.2

  pp. 135-144

  MELISSA D. SCHWALLER, GAURAV GOEL

  Getting Smaller: What Will Enablement of Nanotechnology Require?

  No.2

  pp. 145-158

  NIGEL M. de S. CAMERON

  The NELSI Imperative: Nano Ethical, Legal and Social Issues, and Federal Policy Development

  No.2

  pp. 159-166

  TEE ROGERS-HAYDEN, NICK PIDGEON

  Reflecting Upon the UK's Citizens' Jury on Nanotechnologies: NanoJury UK

  No.2

  pp. 167-179

  EVAN J. HOOBCHAAK

  Nanotech Investing for the Average Joe: Opportunities for Non- Institutional Investors

  No.2

  pp. 181-184

  DENIS T. RICE

  When the Nanotech Company Goes Public: Using the Electronic Dutch Auction

  No.2

  pp. 185-203

  GUILLERMO FOLADORI

  Nanotechnology in Latin America at the Crossroads

  No.2

  pp. 205-216

  CHRISTINA H. CLAASSENS, MOLEFI MOTUKU

  Nanoscience and Nanotechnology Research and Development in South Africa

  No.2

  pp. 217-229

  MARK E. DAVIS

  Nanoparticles for Systemic Medicines and Imaging Agents

  No.3

  pp. 225-261

  DIEGO A. REY, CARL A. BATT, JOHN C. MILLER

  Carbon Nanotubes in Biomedical Applications

  No.3

  pp. 263-292

  Jie Chen, Stephen T.C. Wong

  Nanotechnology in Oncology

  No.3

  pp. 293-304

  LAURIE A. AXFORD

  Patent Drafting Considerations for Nanotechnology Inventions

  No.3

  pp. 305-308

  BLAISE MOUTTET

  Nanotechnology and U.S. Patents: A Statistical Analysis

  No.3

  pp. 309-316

  ALEXANDER LEE

  Examining the Viability of Patent Pools for the Growing Nanotechnology Patent Thicket

  No.3

  pp. 317-328

  GEORGE A. KIMBRELL

  Nanomaterial Consumer Products and FDA Regulation: Regulatory Challenges and Necessary Amendments

  No.3

  pp. 329-337

  NAKISSA SADRIEH, PARVANEH ESPANDIARI

  Nanotechnology and the FDA: What Are the Scientific and Regulatory Considerations for Products Containing Nanomaterials?

  No.3

  pp. 339-350

  ANDREW S. BALUCH, LEON RADOMSKY, GABOR GARA

  Issues Facing Nanotech Companies Going Public: A Recap of an Executive Roundtable

  No.3

  pp. 351-357

  GEERT VAN CALSTER

  Regulating Nanotechnology in the European Union

  No.3

  pp. 359-373

  Emmanuel Kymakis

  The Impact of Carbon Nanotubes on Solar Energy Conversion

  No.4

  pp. 405-410

  K. K. JAIN, VIVIEN JAIN

  Impact of Nanotechnology on Healthcare- Applications in Cell Therapy and Tissue Engineering

  No.4

  pp. 411-418

  BLAISE MOUTTET

  Alternative Nanoelectronics: A Comparative Analysis

  No.4

  pp. 419-426

  John C. Miller, Drew L. Harris

  The Carbon Nanotube Patent Landscape

  No.4

  pp. 427-454

  J. STEVEN RUTT, LEON RADOMSKY, STEPHEN B. MAEBIUS

  A New Pitfall in Patenting Nanomaterial Manufacturing: The Need for Reform

  No.4

  pp. 455-466

  EDWARD T. FOLEY, MARK C. HERSAM

  Assessing the Need for Nanotechnology Education Reform in the United States

  No.4

  pp. 467-484

  DAVID M. BERUBE

  Regulating Nanoscience: A Proposal and a Response to J. Clarence Davies

  No.4

  pp. 485-506

  AHSON WARDAK, NATHAN SWAMI, MICHAEL E. GORMAN

  The Product Life Cycle and Challenges to Nanotechnology Regulation

  No.4

  pp. 507-520

  THOMAIS LIOTA, VASSILIOS TZITZIOS

  Investing in Nanotechnology

  No.4

  pp. 521-532

  ADINA MOROZAN, OAN STAMATIN

  Nanotechnology in Romania

  No.4

  pp. 533-537

  THORSTEN BEYERLEIN

  The Need and Purposes of a "Nanotechnology Act" in Germany and Europe

  No.4

  pp. 539-550

  Nanotechnology Law and Business, 2007, Vol.4

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  CHUNSHENG DU, NING PAN

  Carbon Nanotube- Based Supercapacitors

  No.1

  pp. 3-10

  JOHN CHMIOLA, YURY GOGOTSI

  Supercapacitors as Advanced Energy Storage Devices

  No.1

  pp. 11-18

  J.M. BOYEA, R.E. CAMACHO, S. P. TURANO, W. J. READY

  Carbon Nanotube- Based Supercapacitors: Technologies and Markets

  No.1

  pp. 19-28

  SEAN O'NEILL, KIRK HERMANN, MARLENE KLEIN, JEFF LANDES, RAJ BAWA

  Broad Claiming in Nanotechnology Patents: Is Litigation Inevitable?

  No.1

  pp. 29-40

  LEONARD P. DIANA, LAWRENCE S. PERRY, JOHN C., HEUTON, RITA S. WU

  Untangling the Nanothreads Between the Enablement and Written Description Requirements

  No.1

  pp. 41-50

  LYNN L. BERGESON, JOSEPH E. PLAMONDON

  TSCA and Engineered Nanoscale Substances

  No.1

  pp. 51-74

  DEB BENNETT-WOODS

  Integrating Ethical Considerations into Funding Decisions for Emerging Nanotechnologies

  No.1

  pp. 75-85

  DAVID M. SMITH, DORON S. GOLDSTEIN, JOSHUA HEIDEMAN

  Reverse Mergers and Nanotechnology

  No.1

  pp. 87-94

  THOMAS L. JAMES

  Use of Reverse Mergers to Bypass IPOs: A New Trend for Nanotech Companies

  No.1

  pp. 95-99

  LUCA ESCOFFIER

  A Brief Review of Nanotechnology Funding and Patenting in Japan

  No.1

  pp. 101-108

  Bob Rosenbaum, Mariana Ardetz, Daphne Getz, Daniel Shefer

  Israel's Nanotechnology Research Landscape: A Survey of Israeli Nanotechnology Capabilities and Technology Transfer Policies

  No.1

  pp. 109-129

  BLAISE MOUTTET

  Nanomaterials and Morphware

  No.2

  pp. 149-156

  JOHN LONCTO, MARLAN WALKER, LYNN FOSTER

  Nanotechnology in the Water Industry

  No.2

  pp. 157-160

  REZA MOLLAAGHABABA, RONALD E. CAHILL

  Canon v. Nano-Proprietary: Implications for Big Companies That Bring Nanotechnology to the Market

  No.2

  pp. 161-169

  STEPHEN B. MAEBIUS

  2007 Patent Reform Bill: Will it Benefit Nanotechnology?

  No.2

  pp. 171-178

  CINDY H. STRICKLAND

  Nano- Based Drugs and Medical Devices: FDA's Track Record

  No.2

  pp. 179-188

  MARTIN MOSKOVITS

  Nanoassemblers: A Likely Threat?

  No.2

  pp. 189-198

  ANKAN BHATTACHARYA

  Nano- Manufacturing: Government and Firm Incentives

  No.2

  pp. 199-204

  RUBEN SERRATO, KEVIN CHEN

  Mergers and Acquisitions of Nanotechnology Companies: A Review of the Unidym and CNI Merger

  No.2

  pp. 205-211

  GUILLERMO FOLADORI, EDGAR ZAYAGO LAU

  Tracking Nanotechnology in Mexico

  No.2

  pp. 213-224

  DIANA M. BOWMAN, GRAEME A. HODGE

  Nanotechnology Down Under: Getting on Top of Regulatory Matters

  No.2

  pp. 225-236

  RALPH C. MERKLE

  Editorial: Response to Moskovits' "Nanoassemblers: A Likely Threat?"

  No.3

  pp. 255-257

  ALEXANDER B. MORGAN

  The Use of Nanotechnology for Fire Safety: Current State of the Art, Possible Problems, and New Opportunities

  No.3

  pp. 259-274

  ERAY S. AYDIL

  Nanomaterials for Solar Cells

  No.3

  pp. 275-292

  MATTHEW J. DOWD, KENNETH C. BASS III, ROBERT GREENE STERNE

  KSR International Co. v. Teleflex Inc.: Another Small Issue for Nanotechnology?

  No.3

  pp. 293-311

  BLAISE MOUTTET

  The Patent Landscape for Electron Emitting Nanomaterials

  No.3

  pp. 313-324

  ANNA BARTOW LAAKMANN

  The Impact of Systems Biology on the Pharmacogenomics Revolution

  No.3

  pp. 325-340

  STEFFEN FOSS HANSEN, JOEL A. TICKNER

  The Challenges of Adopting Voluntary Health, Safety and Environment Measures for Manufactured Nanomaterials: Lessons From the Past For More Effective Adoption in the Future

  No.3

  pp. 341-360

  JAMES M. TOUR

  Nanotechnology: The Passive, Active and Hybrid Sides- Gauging the Investment Landscape from the Technology Perspective

  No.3

  pp. 361-374

  DIANA BOWMAN, GEERT VAN CALSTER

  Reflecting on REACH: Global Implications of the European Union's Chemicals Regulation

  No.3

  pp. 375-383

  LUCA ESCOFFIER

  A Brief Review of Nanotechnology Related Activities in Italy

  No.3

  pp. 385-393

  DREW L. HARRIS, MARK J. GRAFFAGNINI

  Nanomaterials in Medical Devices: A Snapshot of Markets, Technologies and Companies

  No.4

  pp. 415-422

  JOHN MILLER, MYPHUONG LAM, RUSS LEBOVITZ

  Derivatized Fullerenes: A New Class of Therapeutics and Imaging Agents

  No.4

  pp. 423-432

  RONALD A. BLEEKER, NIKOLAS J. UHLIR

  A Small Charge of Infringement: Strategic Alternatives for Nanotech Patent Defendants

  No.4

  pp. 433-446

  J. STEVEN RUTT, LEON RADOMSKY, ANDREW BALUCH, STEPHEN B. MAEBIUS

  New Patent Rules Will Dramatically Impact Nanotechnology Patenting

  No.4

  pp. 447-455

  BRIDGET A. O'LEARY SMITH

  Everything New Is Old Again: Patentable Novelty of Nanoscale Chemical Materials Does Not Imply Newness Under the TSCA and the FDCA

  No.4

  pp. 457-472

  LYNN L. BERGESON

  Good Governance: Evolution of the Nanoscale Materials Stewardship Program

  No.4

  pp. 473-484

  STEPHEN WAITE

  Dealing with Financial Turbulence: The Case of NanoDynamics

  No.4

  pp. 485-495

  ALEXANDER ESSLINGER

  Patenting Nanotechnology Inventions in Europe

  No.4

  pp. 495-500

  SEBASTIAN HENN

  Evolution of Regional Clusters in Nanotechnology: Empirical Findings from Germany

  No.4

  pp. 501-525

  Nanotechnology Law and Business, 2008, Vol.5

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  MARTIN MOSKOVITS

  Letter to the Editor: Response to Editorial by Dr. Ralph C. Merkle

  No.1

  pp. 3-6

  A. KIEBELE, M. KAEMPGEN, GEORGE GRUNER

  Printed Energy and Power Storage: Batteries and Supercapacitors

  No.1

  pp. 7-16

  STEFAN PREISLER, GERD LANGE

  Printable Electronics: A Survey of the Players in the Market

  No.1

  pp. 17-24

  OSCAR M. DUNENS, KIERAN J. MACKENZIE, CHEE HOWE SEE, ANDREW T. HARRIS

  Inconsistencies in the Carbon Nanotube Patent Space: A Scientific Perspective

  No.1

  pp. 25-40

  SCOTT W. CUMMINGS

  The Role of Trade Secrets in Today's Nanotechnology Patent Environment

  No.1

  pp. 41-52

  JAMIE A. JOINER

  Dual- Use Export Controls on Nanotechnology

  No.1

  pp. 53-62

  JOHN C. JR. MONICA

  FDA Labeling of Cosmetics Containing Nanoscale Materials

  No.1

  pp. 63-73

  ALAN B. SHALLECK

  Going Public Using a Regulation S Stock Offering on the Dubai International Financial Exchange

  No.1

  pp. 75-83

  RICHARD MICHALITSCH, CHRISTIAN KALLINGER, YVES VERBANDT, VICTOR VEEFKIND, STEFAN ROLF HUEBNER

  The Fullerene Patent Landscape in Europe

  No.1

  pp. 85-94

  CHRISTIAN KALLINGER, VICTOR VEEFKIND, RICHARD MICHALITSCH, YVES VERBANDT, ANDREAS NEUMANN, MANFRED SCHEU, WOLFRAM FORSTER

  Patenting Nanotechnology: A European Patent Office Perspective

  No.1

  pp. 95-106

   

  Top Ten Nanoparticle Drug Delivery Patents

  No.1

  pp. 111-115

   

  Nanotechnology Updates

  No.1

  pp. 117-120

  ROBERT LAM, DEAN HO

  The Coalescence of Nanotechnology with Systems Biology for Optimized Drug Delivery

  No.2

  pp. 125-134

  RAJ BAWA

  Nanoparticle- based Therapeutics in Humans: A Survey

  No.2

  pp. 135-156

  WILLIAM F. PRENDERGAST, HEATHER N. SCHAFER

  Nanocrystalline Pharmaceutical Patent Litigation: The First Case

  No.2

  pp. 157-161

  ANGELA D. FOLLETT, TERESA A. LAVOIE

  Delivering Macro- Quality IP Protection for Nanosized Therapeutics

  No.2

  pp. 163-176

  KATRINA L. SIFFERD

  Nanotechnology and the Attribution of Responsibility

  No.2

  pp. 177-189

  PAUL C. SARAHAN

  Nanotechnology Safety: A Framework for Identifying and Complying with Workplace Safety Requirements

  No.2

  pp. 191-206

  Mark J. Graffagnini

  Raising Venture Capital for a Nanoparticle Therapeutics Company Finance

  No.2

  pp. 207-217

  YOUSEF HAIK

  Nanotechnology in the United Arab Emirates: Hype and Hope

  No.2

  pp. 219-224

  PRASENJIT SEN

  Nanotechnology: The Indian Scenario

  No.2

  pp. 225-232

   

  Top Ten Intellectual Property Lawyers Influencing Nanotechnology

  No.2

  pp. 237-244

   

  Nanotechnology Updates

  No.2

  pp. 245-248

  JEFFREY BAHR, ROLAND LEE, KEN McELRATH

  Grading of Fullerene Nanotubes for Composite Applications

  No.3

  pp. 253-274

  HAN GI CHAE, D. J. DELONG, SATISH KUMAR

  Next Generation Carbon Fiber

  No.3

  pp. 275-287

  ANDREW S. BALUCH, BRYAN WILSON, JOHN C. MILLER

  Patenting Graphene: Opportunities and Challenges

  No.3

  pp. 289-300

  LARS GENIESER, HENRY DALEY

  Oxonica v. Neuftec: Nanoparticle Fuel Additive Litigation in the United Kingdom

  No.3

  pp. 301-307

  DAVID L. WALLACE

  Mediating the Uncertainty and Abstraction of Nanotechnology Promotion and Control: "Late" Lessons from Other "Early Warnings" in History

  No.3

  pp. 309-312

  PAUL STIMERS

  The Implications of Recent Nanomaterials Toxicity Studies for the Nanotech Community

  No.3

  pp. 313-317

  John C. Jr. Monica, John C. Monica

  A Nano- Mesothelioma False Alarm

  No.3

  pp. 319-334

  RACHAEL SIMONOFF WEXLER, RYAN A. MURR, BRADLEY C. WEBER

  Convergence of Cleantech and Nanotech and the Benefits to the Nanotech Sector

  No.3

  pp. 335-340

  SONIA DESMOULIN

  French and European Community Law on the Nanometric Forms of Chemical Substances: Questions About How the Law Handles Uncertain Risks

  No.3

  pp. 341-351

  STEFAN ROLF HUEBNER

  The Validity of European Nanotechnology Patents in Germany

  No.3

  pp. 353-358

  STEPHEN MAEBIUS, DOUGLAS JAMISON

  Editorial: Can the Adoption of Nanotech for Cleantech Aid the Ailing Economy?

  No.4

  pp. 377-379

  BLAISE MOUTTET

  Comparative Approaches for Silicon Nanowire Electronics

  No.4

  pp. 381-390

  AXEL THIELMANN, OLIVER ROTHENGATTER

  Trends in Battery Technology Patents Indicating the Onset of a New Battery Generation Based on Nanomaterials

  No.4

  pp. 391-410

  DOUGLAS SHARROTT, RALPH A. DENGLER

  Nanotechnology in Rechargeable Batteries: A123Systems, Inc.

  No.4

  pp. 411-416

  PAUL C. SARAHAN

  Auditing as a Tool for Ensuring Compliance with Nanotechnology Safety Requirements

  No.4

  pp. 417-428

  ETHAN E. ALLEN, DEBORAH R. BASSETT

  Listen Up! The Need for Public Engagement in Nanoscale Science and Technology

  No.4

  pp. 429-440

  ROBERT P. BENNETT

  Commercialization- Friendly Innovation/R and D Model for Superior Exploitation of Nanotechnologies

  No.4

  pp. 441-448

  Patti D. Hill

  Issues and Strategies for Marketing "Nano Inside"

  No.4

  pp. 449-454

  SHOICHI OKUYAMA, BRUCE WU, BIN SUN, STEPHEN MAEBIUS

  A Comparative View of Nanotechnology Patents in Japan and the U.S.: A Case Study of Two Patents

  No.4

  pp. 455-464

  DEMING LIU

  Nanotechnology in China: Regulations and Patents

  No.4

  pp. 465-492

  Nanotechnology Law and Business, 2009, Vol.6

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  M. Henry Heines

  The Two Faces of Patent Due Diligence: A Case Study in Solar Cells and Nanotechnology

  No.1

  pp. 4-18

  James W. Beard, Albert P. Halluin

  An Analysis of CIGS Solar Cell Technology

  No.1

  pp. 19-36

  Kristen M. Kulinowski, Matthew P. Jaffe

  The GoodNanoGuide: A Novel Approach for Developing Good Practices for Handling Engineered Nanomaterials in an Occupational Setting

  No.1

  pp. 37-44

  Janet Brewer, Ogan Gurel

  Nanomedicine: Issues of Privacy and Informed Consent

  No.1

  pp. 45-58

  Alan B. Shalleck

  Nanosphere, Inc.: An Evaluation and Projection

  No.1

  pp. 59-67

  Daniel B. Wolfe, Misti Ushio, Alexei A. Andreev, Michael A. Janse, Douglas W. Jamison

  Why Invest in Nanotechnology? Harris and Harris Group, Inc.'s Thesis

  No.1

  pp. 68-84

  Hiranmayee Vedam, Dong Yixiang, Yesie Brama, Lerwen Liu

  The Singapore Nanotechnology Ecosystem

  No.1

  pp. 85-102

  Aurelie Delemarle, Bernard Kahane, Lionel Villard, Philippe Laredo

  Geography of Knowledge Production in Nanotechnologies: A Flat World with Many Hills and Mountains

  No.1

  pp. 103-132

   

  Top Ten Experts in Environmental, Health, and Safety Issues Related to Engineered Nanomaterials

  No.1

  pp. 133-139

   

  Nanotechnology Updates for Spring 2009

  No.1

  pp. 140-142

  Mark L. Hayman

  The Emerging Product and Patent Landscape for Nanosilver- Containing Medical Devices

  No.2

  pp. 148-158

  Robert H. Fischer, Victoria Silcott Molenda

  The Hyperion Catalysis International, Inc. and Showa Denko K.K. Agreements: Considerations for Purchasers of Licensed Products

  No.2

  pp. 159-164

  Chinh H. Pham, Joanna Toke

  Commercialization Potential of Silver Nanomaterials

  No.2

  pp. 165-176

  Paul C. Sarahan

  Evaluating a Nanomaterial Operation's Compliance with Environmental Requirements: Selected Environmental Audit Statutes and Policies

  No.2

  pp. 178-202

  Igor Linkov, F. Kyle Satterstrom, John C. Monica Jr., Steffen Foss Hansen, Thomas A. Davis

  Nano Risk Governance: Current Developments and Future Perspectives

  No.2

  pp. 203-220

  Kevin Rollins

  Nanobiotechnology Regulation: A Proposal for Self- Regulation with Limited Oversight

  No.2

  pp. 221-250

  Mark J. Graffagnini

  Corporate Strategies for Nanotech Companies and Investors in New Economic Times

  No.2

  pp. 251-277

  Shilpanjali Deshpande Sarma, Saswata Chaudhury

  Socio- Economic Implications of Nanotechnology Applications: A Case of Copper and Copper Dependent Countries

  No.2

  pp. 278-310

  Luca Escoffier

  International IP and Regulatory Issues Involved in CNT Commercialization: Two Case Studies

  No.2

  pp. 311-320

   

  Ten Patents Likely to Impact the Commercialization of Silver Nanowires

  No.2

  pp. 330-334

   

  Nanotechnology Updates for Summer 2009

  No.2

  pp. 335-337

  Akram Boukai

  Improved Thermoelectrics at the Nanoscale

  No.3

  pp. 342-353

  Rishi Gupta, Kimberlynn Davis, Christopher Ramsey, Andrew Meunier, Kelly Kordzik

  The Metal Oxide Nanopartcle Patent Landscape

  No.3

  pp. 354-373

  Reed L. Christiansen, Stephen B. Maebius, Leon Radomsky, J. Steven Rutt

  IP Disputes and Nanotechnology Company Bankruptcies

  No.3

  pp. 374-381

  Reed D. Rubinstein

  Demands for Regulation of Nano- Silver- The First Battle for the Industry's Future?

  No.3

  pp. 382-387

  John C. Monica, Jr, John C. Monica

  Examples of Recent EPA Regulation of Nanoscale Materials Under the Toxic Substances Control Act

  No.3

  pp. 388-407

  Nicholas Querques, Pradeep Haldar, Unnikrishnan Pillai

  Venture Capital Investment into Thin Film Solar Photovoltaics- Where is it Going and Why?

  No.3

  pp. 408-415

  Henrik Vejen Kristensen, Kasper Funch Vinding, Khara Deanne Grieger, Steffen Foss Hansen

  Adopting Eco- Innovation in Danish Polymer Industry Working with Nanotechnology: Drivers, Barriers and Future Strategies

  No.3

  pp. 416-441

   

  Ten Lessons Learned By the First Generation of Nanotech Entrepreneurs

  No.3

  pp. 442-445

   

  Nanotechnology Updates for Fall 2009

  No.3

  pp. 446-449

  Shiri Weinstein, Dan Peer

  Systemic siRNA Delivery: A Progress Report

  No.4

  pp. 454-466

  Robert Shaddox, Ira Domnitz

  Quantum Dot Litigation

  No.4

  pp. 468-473

  John Bashaw

  Regulation of Nanoparticles: Trying to Keep Pace with a Scientific Revolution

  No.4

  pp. 475-482

  Paul C. Sarahan

  Emerging Safety Issues at University Nanomaterials Labs: Calling Officer Buckle and Gloria

  No.4

  pp. 483-497

  Ronald I. Meltzer, Sara Kasper

  U.S, Export Controls: Implications for Developing Nanotechnology Business in China

  No.4

  pp. 498-511

  Michael Coke

  Success in the Form of an IPO: A Brief Case Study of Al23 Systems, Inc.

  No.4

  pp. 513-522

  Rachel Parker, Claron Ridge, Cong Cao, Richard Appelbaum

  China's Nanotechnology Patent Landscape: An Analysis of Invention Patents Filed with the State Intellectual Property Office

  No.4

  pp. 524-539

   

  Top Ten Quantum Dot Patents

  No.4

  pp. 541-547

  Nanotechnology Law and Business, 2010, Vol.7

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Shigeru Ogino

  Nanotechnology and Advanced Imaging Technology

  No.1

  pp. 4-20

  M. Henry Heines

  Carbon Nanotubes: Tracing the Growth of a Young Technology through Patents

  No.1

  pp. 21-37

  Kirk Hermann

  Nanotech Patent Enforcement Through Contingency Arrangements

  No.1

  pp. 38-43

  Robert C. Meder

  Risk Management and Nanotechnology Insurance Concerns About Small Particles

  No.1

  pp. 44-49

  Gunter Festel, Alexander Schicker, Roman Boutellier

  Importance and Best Practice of Early Stage Nanotechnology Investments

  No.1

  pp. 50-67

  Noela Invernizzi, Guillermo Foladori

  Nanotechnology Implications for Labor

  No.1

  pp. 68-79

  Jerry I-H Hsiao

  Nanotechnology Meets Chinese Herbal Medicine: An Introduction to the Patenting of Nano- Based Chinese Herbal Medicine in Taiwan

  No.1

  pp. 80-96

  Luca Escoffier

  The European Union Consultation on Nanotechnology

  No.1

  pp. 97-103

   

  Top Ten Carbon Nanotube Patents

  No.1

  pp. 104-108

   

  Nanotechnology Updates for Spring 2010

  No.1

  pp. 109-110

  Dirk Haussecker

  Systemic Delivery of SIRNA Using Nanopartc es: First Clinical Demonstration of an RNAi Mechanism of Action

  No.2

  pp. 118-129

  Mark Williamson, James Carpenter

  Traversing Art Rejections in Nanotechnology Patent Applications- No Small Task

  No.2

  pp. 131-142

  James R. Brindell

  Nanotechnology Demands a New Relationship Between Federal, State, and Local Regulatory Agencies

  No.2

  pp. 144-151

  David M. Berube, Eileen M. Searson, Timothy S. Morton, Christopher L. Cummings

  Project on Emerging Nanotechnologies- Consumer Product nventory Evaluated

  No.2

  pp. 152-163

  Zachary Bclinsky

  NanoManagement: Synergizing Regulation with Common Law in Light of Nanotechnology

  No.2

  pp. 165-178

  Nadine Hoser

  Nanotechnology and its Institutionalation as an nnovative Technology: Professional Associations and the Market as Two Mechanisms of Intervention in the Field of Nanotechnology

  No.2

  pp. 180-197

  Blaise Mouttet

  The Business Prospects of Memristive Electronics

  No.3

  pp. 210-222

  Jeffrey K. Mills, Jason A. Fitzsimmons, Kevin Rodkey

  Protecting Nanotechnology Inventions: Prosecuting in an Unpredictable World

  No.3

  pp. 223-238

  Brian L. Klock, Seth E. Boeshore

  Ensuring That Your Nanotechnology Invention Is Properly Disclosed and Claimed

  No.3

  pp. 239-253

  John C. Monica, Jr

  An Industry- Driven Approach to EHS Issues: "The NanoSafety Consortium for Carbon"

  No.3

  pp. 254-264

  Lewis Laska

  Nanotechnology and Exploding Steamboats: "Nobody to Blame"

  No.3

  pp. 265-277

  Stephen R. Chittenden

  State and Local Regulation of Nanotechnology: Two Opposing Methodologies

  No.3

  pp. 278-290

  Christian P. Behrenbruch

  Commercializing Nanotech: A Wild Ride for Nanosys, Inc.

  No.3

  pp. 291-298

   

  Nanotechnology Updates for Fall 2010

  No.3

  pp. 309-310

  Franck Violet

  Analysis of Technical Standards in the Field of Nanotechnology

  No.3

  pp. 299-308

  Lesley M. Hamming, Mark G. Hamming

  Nanotechnology in Tissue Engineering for Orthopaedics

  No.4

  pp. 318-329

  M. Henry Heines

  Carbon Nanotubes: Identifying and Confronting the Blocking Patents

  No.4

  pp. 330-350

  Mark J. Graffagnini

  Nanofoods: European and U.S. Regulatory Approaches

  No.4

  pp. 351-365

  A. McGibbon, C. Soltmann, R. Boutellier

  Assessing the Swiss Nanotechnology Landscape

  No.4

  pp. 366-379

  Ruxandra Cana, Lynn L. Bergeson

  ROHS Recast: How Did Nanomaterials Fare?

  No.4

  pp. 380-386

  Thomas Reiss, Axel Thielmann

  Nanotechnology Research in Russia- An Analysis of Scientific Publications and Patent Applications

  No.4

  pp. 387-405

  Nanotechnology Law and Business, 2011-2012, Vol.8

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Ron Beech

  Nanoscale Graphene Platelets Taking Its Place as an Emerging Class of Nanomaterials

  No.1

  pp. 3-9

  Francisco Castro

  An Overview of USPTO's Class 977- Nanotechnology in 2010

  No.1

  pp. 18-24

  L. James Valverde, Igor Linkov

  Nanotechnology: Risk Assessment and Risk Management Perspective

  No.1

  pp. 25-48

  Chinh H. Pham, Roman Fayerberg

  Current Trends in Patenting Graphene and Graphene- Based Inventions

  No.1

  pp. 10-17

  Edgar Zayago Lau

  Nanotech Cluster in Nuevo Leon, Mexico: Reflections on its Social Significance

  No.1

  pp. 49-60

  Lewis Laska

  Literature Review Nanotech Safety: Professor Laska's Guide to Literature and Resources

  No.1

  pp. 61-71

   

  Nanotechnology Updates for Spring 2011

  No.1

  pp. 72-84

  Stephen Maebius, Douglas Jamison

  Editorial: Makin Multi- D isciplinary Research Work

  No.2

  pp. 75-77

  A. Yu. Kryukov

  Ultrafine Oxides and Nitrides: Manufacturing Technologies and Applications

  No.2

  pp. 78-84

  Patrick P. Hansen, Donald J. Featherstone

  A Brief Review of U.S. and Korean Patent Invalidity Decisions for CMP Slurry Patents

  No.2

  pp. 85-91

  Todd G. Vare

  Tekmira Pharmaceuticals v. Alnylam Pharmaceuticals: A Classic Case of "Tekmira Said, Alnylam Said"

  No.2

  pp. 92-96

  Tatiana Melnik

  The Increasing Role of Strategic Investors in Nanotechnology: Opportunities, Risks, and Negotiation Points

  No.2

  pp. 97-105

  Jerry I-H Hsiao

  Nano Chinese Herbal Medicine Patenting in China: Industrial Applicability as the Benchmark in Assessing Patentability

  No.2

  pp. 106-116

  Anthony Bochon

  Evaluation of the European Commission Recommendation for a Code of Conduct for Responsible Nanosciences and Nanotechnology Research

  No.2

  pp. 117-144

   

  Nanotechnology Updates for Summer 2011

  No.2

  pp. 145-152

  Victor H. Polk, Roman Fayerberg

  When Patented Technologies Get Put to Experimental Use: Practical Considerations for Nanotech R and D

  No.3

  pp. 152-158

  Douglas Sharrott, Sachin Gupta

  How to Cope with the Expiration of Early Nanotechnology Patents

  No.3

  pp. 159-165

  Lynn L. Bergeson

  FDA's Regulation of Nanotechnology: Will the New Draft Guidance Help Industry

  No.3

  pp. 166-175

  Anthony P. Green, Erli Chen, Kambiz Pourrezaei, Michele Marcolongo, Robert W. Carpick

  Accelerating Innovation: The Nanotechnology Institute

  No.3

  pp. 176-194

  Chinh H. Pham, Seth A. Milman

  Venturing into China: China's Investment in Nanotechnology and IP Considerations for U.S. Companies

  No.3

  pp. 195-202

  Ekaterina A. Belokrylova

  The Legal Problems of Nanotechnology Environmental Safety Provision in the Russian Federation: The Foreign Country's Experience

  No.3

  pp. 203-207

  Francisco Castro

  The America Invents Act and Nanotechnology

  No.4

  pp. 214-220

  Todd G. Vare

  Managing the Expense of Patent Litigation in Nanotechnology

  No.4

  pp. 221-225

  Mark N. Duvall, Alexandra M. Wyatt, Felix S. Yeung

  Navigating FDA's Approach to Approval of Nanoparticle- Based Drugs and Devices

  No.4

  pp. 226-245

  John Miller

  Case Study: Arrowhead's Acquisition of Roche's siRNA Delivery Technology Platform

  No.4

  pp. 246-251

  Nicola Barrett

  European Union Regulation of Nanotechnology in the Food Industry

  No.4

  pp. 252-288

  Maryam Ahmadi, Leila Ahmadi

  Intellectual Property Rights of Bionanotechnology in Related International Documents

  No.4

  pp. 289-295

  Ali Ghanbari, Mohammad Ebrahim Ardalani, Moslem Ghojavand

  Evaluating Investment in Iranian Nanotechnology Scholarly and Scientific Articles

  No.4

  pp. 296-308

  Nanotechnology Law and Business, 2012-2013, Vol.9

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Frank Murray, J. Steven Rutt, George Ash, Larry Lian, Bruce Wu

  Defense Drivers for Nanotechnology Commercialization: Technology, Case Studies, and Legal Issues

  No.1

  pp. 4-34

  Donald J. Featherstone, Raymond J. Werner, Christian A. Camarce

  Carbon Nanotubes: Survey of the Smalley Patent Portfolio

  No.1

  pp. 35-44

  Lynn C. Tyler, Peter Zura

  IP Litigation: A Quarterly Update

  No.1

  pp. 45-49

  Wei-Lin Wang

  A Critical Study on the Cooperative Research and Development Agreements of U.S. Federal Laboratories: Technology Commercialization and the Public Interest

  No.1

  pp. 50-73

  Michael F. Cole, Lynn L. Bergeson, Carla N. Hutton

  Use of Nanoscale Materials in Commercial Sunscreen Products

  No.1

  pp. 74-87

  Guillermo Foladori, Santiago Figueroa, Edgar Zaiyago, Noela Invernizzi

  Nanotechnology: Distinctive Features in Latin America

  No.1

  pp. 88-103

  Lynn L. Bergeson, Michael F. Cole

  Fullerenes Used in Skin Creams

  No.2

  pp. 114-121

  Carey C. Jordan, ona N. Kaiser, Valerie C. Moore

  Nanotechnology Patent Survey: Who Will Be the Leaders in the Fifth Technology Revolution?

  No.2

  pp. 122-132

  Zia Akhta

  Nanotechnology: Meeting the Challengers of Innovation, Production, and Licensing Intellectual Property

  No.2

  pp. 133-148

  Lynn C. Tyler

  FDA Issues Draft Guidance on Use of Nanotechnology in Food and Food Packaging

  No.2

  pp. 149-155

  J. Philip Calabrese, Stephanie E. Niehaus

  Nano- Torts on the Horizon: A Jack and Jill Story

  No.2

  pp. 156-167

  John Quinn

  EU Regulation of Nanobiotechnology

  No.2

  pp. 168-177

  Max Lin, Stephen Bent

  Nanoparticle Drug Delivery Patents in China

  No.2

  pp. 178-181

  B.A. Wender, R.W. Foley, D.H. Guston, T.P. Seager, A. Wiek

  Anticipatory Governance and Anticipatory Life Cycle Assessment of Single Wall Carbon Nanotube Anode Lithium ion Batteries

  No.3

  pp. 201-216

  Jessica Adamick, Jeffrey Morse

  Information Practices and Needs of the Nanomanufacturing Community

  No.3

  pp. 217-231

  Matthew Harsh, Thomas Woodson

  Pro- Poor Nanotechnology Applications for Water: Characterizing and Contextualizing Private Sector Research and Development

  No.3

  pp. 232-252

  Vivian Weil

  From the Trenches: First- Hand Reports of How Companies Are Managing Nanotechnologies

  No.3

  pp. 253-266

  Brice Laurent

  Responsible Agencements: Constructing Markets for Nanotechnology Through the European Regulation

  No.3

  pp. 267-282

  Edgar Zayago Lau, Guillermo Foladori

  Toward an Inventory of Nanotechnology Companies in Mexico

  No.3

  pp. 283-292

  Adriana Chiancone, Enrique Martinez Larrechea

  Innovations in the Private Sector in Uruguay: Nanotechnology in Cosmetics

  No.3

  pp. 293-308

  Todd Vare, Michael Wever

  IP LITIGATION UPDATE: A Divided Federal Circuit Resolves Divided Induced Infringement of Method Claims

  No.3

  pp. 309-317

  Sonia E. Rolland, Sarah Schools

  Transboundary Regulation in the Case of Nanotechnologies: A Theoretical Framing

  No.4

  pp. 318-329

  Diana M. Bowman, Michael G. Bennett

  The Current State of Australia's Evolving Approach to Regulating Nanotechnologies

  No.4

  pp. 330-342

  Marc A. Saner, Eve Heafey, Diana M. Bowman

  Mapping the Regulatory Environment for Nanomaterials in Canada

  No.4

  pp. 343-368

  Jeff Morris, Maria J. Doa

  Transnational Environmental Governance of Nanotechnology: A US Regulatory Perspective

  No.4

  pp. 369-380

  Christopher Bosso

  The Enduring Embrace: The Regulatory Ancien Regime and Governance of the Nanomaterials in the U.S.

  No.4

  pp. 381-392

  Gary E. Marchant, Kenneth W. Abbott

  International Harmonization of Nanotechnology Governance through Soft Law Approaches

  No.4

  pp. 393-410

  Nanotechnology Law and Business, 2013, Vol.10

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Carey C. Jordan, lona N. Kaiser, Valerie C. Moore

  2012 Nanotechnology Patent Review

  No.1

  pp. 2-13

  Jerry I-H Hsiao

  Micro or Nano? Patenting Opportunities and Challenges for Chinese Herbal Medicine Product Inventions

  No.1

  pp. 14-28

  Stephen Waite, Douglas Jamison

  Assessing Shifts in U.S. Capital Markets on the Venture Capital Business, Innovation and Nanotechnology

  No.1

  pp. 30-44

  Stephen Waite

  Nantero: Continues to Impress

  No.1

  pp. 45-53

  Eduardo Robles-Belmont, Rebeca de Gortari-Rabiela

  Dynamics of the Emergence of Micro and Nanotechnologies in the Healthcare Sector in Mexico

  No.1

  pp. 54-64

  Maryam Ahmadi, Leila Ahmadi

  European Patent Law Framework Regarding Nanotechnology Applications in Stem Cells

  No.1

  pp. 65-102

  Christopher Bell, Ross Garsson, Jennifer Tomsen

  Recent Developments in Nanotechnology Standards

  No.2

  pp. 105-113

  Paul Smith

  Who Gives a Sheet About Graphene?

  No.2

  pp. 114-117

  Jesus de La Fuente

  Commercial Applications and Uses of Graphene

  No.2

  pp. 118-121

  Robert S. Terzoli, Christina N. Gervasi, Thomas Haag

  The Patent Eligibility of Graphene Claims Following the U.S. Supreme Court's Myriad Decision

  No.2

  pp. 123-131

  Andrew S. Baluch, Stephen B. Maebius, Harold C. Wegner

  What the Supreme Court's Myriad Decision Means for Nanotechnology Patents

  No.2

  pp. 132-137

  Priyanka Rastogi

  Patenting of Nanotechnology Invention: Issues and Challenges in India

  No.2

  pp. 139-145

  M. L. Palash, Md. Zahirul Hoque Mozumder

  Nanotechnology and Governance in Bangladesh

  No.2

  pp. 146-156

  Nanotechnology Law and Business, 2014, Vol.11

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Jian Chen, Veeral Hardev, Jeff Yurek

  Quantum Dot Displays: Giving LCDs a Competitive Edge Through Color

  No.1

  pp. 4-13

  Robert W. Esmond, Alex Kwan-Ho Chung

  The Patent Landscape of SIRNA Nanoparticle Delivery

  No.1

  pp. 15-28

  Christopher E. Loh, April Breyer

  A Survey of siRNA Nanoscale Delivery Patents

  No.1

  pp. 29-38

  Theodore Voorhees

  Brief Overview of Current Developments in Nanotechnology EHS Regulation in the U.S.

  No.1

  pp. 39-47

  Shane McNamee

  The Regulatory and Liability Implications of Nanoscale Drug Delivery in the Human Body

  No.1

  pp. 48-80

  Steffen Foss Hansen, Henrik Vejen Kristensen

  Horizon- Scanning and Identification of Emerging Risks among Nanotech Companies in Denmark

  No.1

  pp. 82-92

  Lucas Bergkamp, Genevieve Michaux, Nicolas Herbatschek

  Nanotechnology Regulation in Europe: From REACH and Nano- Registries to Cosmetics, Biocides, and Medical Devices

  No.1

  pp. 93-100

  Patti Breedlove

  Overcoming the Odds: How to Incubate Fledging Bioscience Companies

  No.2

  pp. 101-106

  Carey C. Jordan, Iona Kaiser, Valerie C. Moore

  2013 Nanotechnology Patent Literature Review: Graphitic Carbon- Based Nanotechnology and Energy Applications Are on the Rise

  No.2

  pp. 111-125

  Ping-Hsun Chen

  The First Claim Construction of "Nanocomposite": Schultz v. iGPS

  No.2

  pp. 126-144

  Catherine Morris Krow

  CNTs, Nano- TiO2, and Nanosilver: Assessing Risk and Investing in Safety

  No.2

  pp. 146-162

  Guillermo Foladori, Edgar Zdyago Lau

  The Regulation of Nanotechnologies in Mexico

  No.2

  pp. 164-171

  Sri Peruvemba

  The Benefits of Silver Nanowires for Diverse Applications

  No.3

  pp. 176-179

  Donald J. Featherstone, Raymond J. Werner, Christian A. Camarce, Susan E. Cullen

  Flexible Display Patent Landscape and Implications From the America Invents Act

  No.3

  pp. 181-194

  Tianran Yan, Stephen B. Maebius

  Recent Patent Activities in Flexible Transparent Conductive Substrate Technology

  No.3

  pp. 195-205

  David L. Wallace, Justin A. Schenck

  EPA Targets Nanotechnology: Hi- Ho, Nanosilver, Away?

  No.3

  pp. 207-218

  Lynn L. Bergeson, Timothy D. Backstrom

  EPA Issues Stop Sales Order for Unregistered Food Containers Containing Nanosilver: What Are the Implications?

  No.3

  pp. 219-224

  Matthew Kaplan, Jennifer Woloschyn

  Graphene: Regulatory Considerations for the "Wonder Material"

  No.3

  pp. 225-228

   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
11