جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 56089
  تاریخ انتشار : 30 تیر 1393 14:21
  تعداد بازدید : 500

  ابلاغ آیین نامه مرتبط با قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

  آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ابلاغ شد.

  به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این مصوبه به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

  هیأت وزیران در جلسه ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (د) ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰ آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

  آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

  ماده۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

  الف - قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰

  ب - مرتکبین فساد: افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون که تخلف یا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود.

  پ - شورای دستگاه های نظارتی: شورای موضوع ماده (۲۸) قانون.

  ت - پایگاه های اطلاعاتی مکانیزه: پایگاه های اطلاعاتی موضوع قانون.

  ث - کمیته: کمیته موضوع بند (الف) ماده (۱) تصویب نامه شماره ۱۹۲۰۸۷/ت۵۰۳۲۸ه مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۲.

  ماده۲- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (۲) قانون، مشمول این آیین نامه می باشند.

  ماده۳- تشویق های موضوع این آیین نامه به شرح ذیل تعیین می شود:

  الف - اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذی ربط شخص حقوقی.

  ب - اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن.

  پ - حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی.

  ت - پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.

  تبصره ۱- میزان تعیین شده در بند (ت) متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسئولین ذی ربط شخص حقوقی قابل افزایش است.

  تبصره ۲- تشویق موضوع بند (ت) مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی باشد.

  تبصره ۳- تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای ماده (۲۶) قانون اقدام نموده اند و تشویق های موضوع ماده (۳) به پیشنهاد مدیر ذی ربط و یا کمیته و تایید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می باشد.

  تبصره ۴- کارکنان و مقام هایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می نمایند، مشمول تشویق های مندرج در ماده (۳) این آیین نامه نمی شوند.

  ماده ۴- تشویق های موضوع این آیین نامه در خصوص راه اندازی پایگاه های اطلاعاتی مکانیزه، منوط به رعایت مقررات و ضوابط فنی، اجرایی و امنیتی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات می باشد.

  ماده ۵ - واحدهای منابع انسانی شخص حقوقی با رعایت محرمانه بودن، مسئول انجام مکاتبات و پیگیری هر یک از اقدامات و مراحل مذکور در این آیین نامه و اعلام نتیجه آن به ذی نفع و مقامات مافوق می باشند.

  تبصره - مبنای تشخیص تخلف یا جرم حسب مورد، آرای قطعی صادرشده از سوی مراجع رسیدگی به تخلفات انضباطی، انتظامی و اداری و مراجع ذی صلاح قضایی است.

  ماده ۶- اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آیین نامه در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) قانون در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و در خصوص شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی از محل منابع داخلی آنها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است.

  ماده ۷- دستگاه های مشمول این آیین نامه موظفند اقدامات انجام شده موضوع این آیین نامه را به صورت سالانه (در پایان هر سال) به شورای دستگاه های نظارتی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش نمایند.

  معاون اول رئیس‎جمهور اسحاق جهانگیری  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28624330
اکنون :
48